Noticias

Noticias y actualidad del Grupo Cuevas

Archivos

GRUPO CUEVAS DESÉXALLES FELIZ 2015 COA CAMPAÑA “HALO DE SABER”

31 diciembre, 2014

“Halo de saber” é a campaña escollida por Grupo Cuevas para felicitar as festas. Miguel Cibeira, Gilberto Fernández, Manuel Pombar, María Fernández, Filomena Seguín e José Pérez cóntannos a súa experiencia, sabedoría, paixón, coñecemento, ilusión e historia. Un patrimonio inmaterial de incalculable valor, o legado dos nosos maiores, que transmiten coa mesma naturalidade coa que o recibiron, co respecto ás raíces fortes e profundas como as dos castiñeiros que tanto aman, coa grandeza que nace da humildade e a supervivencia, coa sinxeleza que dá saberse parte da natureza, cos ollos de quen mira de fronte, de quen ten alma de bosque.
Eles naceron, creceron, xogaron, alimentáronse, traballaron, criaron aos seus fillos e saíron adiante. A castaña foi o fío das súas vidas. A mesma castaña que aliviou os seus sufrimentos, alegrou as súas mesas ou confeitou as súas celebracións. E así moitos anos, un detrás doutro. 2015 volverá a ser bo e eles sábeno, porque todos os anos que vemos pasar son bos. Claro que aínda se poden facer mellores, se non se lles pide máis do que poden dar. Habémolo de saber. Feliz 2015.
Ver campaña

GRUPO CUEVAS LES DESEA FELIZ 2015 CON LA CAMPAÑA “HALO DE SABER”

“Halo de saber” es la campaña escogida por Grupo Cuevas para felicitar las fiestas. Miguel Cibeira, Gilberto Fernández, Manuel Pombar, María Fernández, Filomena Seguín y José Pérez nos cuentan su experiencia, sabiduría, pasión, conocimiento, ilusión e historia. Un patrimonio inmaterial de incalculable valor, el legado de nuestros mayores, que transmiten con la misma naturalidad con la que lo recibieron, con el respeto a las raíces fuertes y profundas como las de los castaños que tanto aman, con la grandeza que nace de la humildad y la supervivencia, con la sencillez que da saberse parte de la naturaleza, con los ojos de quien mira de frente, de quien tiene alma de bosque.
Ellos nacieron, crecieron, jugaron, se alimentaron, trabajaron, criaron a sus hijos y salieron adelante. La castaña fue el hilo de sus vidas. La misma castaña que alivió sus sufrimientos, alegró sus mesas o confitó sus celebraciones. Y así muchos años, uno detrás de otro. 2015 volverá a ser bueno y ellos lo saben, porque todos los años que vemos pasar son buenos. Claro que aún se pueden hacer mejores, si no se les pide más de lo que pueden dar. Lo hemos de saber. Feliz 2015.
Ver campaña

PUBLICIDADE CON HISTORIA DE CUEVAS Y CÍA S.L.

27 diciembre, 2014

O xornal La Región entrega unha nova lámina da colección de Publicidade con historia. Nesta ocasión o anuncio elixido foi publicado pola empresa Cuevas y Cía S.L., un eslabón máis do emblemático Grupo Cuevas. A empresa publicitábase a mediados do século pasado no xornal como distribuidor das Pinturas Sherwin-Williams, un dos produtos estrela que comercializaba en exclusiva.
Ver noticia

PUBLICIDAD CON HISTORIA DE CUEVAS Y CÍA S.L.

El periódico La Región entrega una nueva lámina de la colección de Publicidad con historia. En esta ocasión el anuncio elegido fue publicado por la empresa Cuevas y Cía S.L., un eslabón más del emblemático Grupo Cuevas. La empresa se publicitaba a mediados del siglo pasado en el periódico como distribuidor de las Pinturas Sherwin-Williams, uno de los productos estrella que comercializaba en exclusiva.
Ver noticia

SELECCIÓN DE LOTES, CESTAS Y BAÚLES DE GRUPO CUEVAS

25 noviembre, 2014

Lentamente, como una vieja locomotora, la máquina de la Navidad se pone en marcha. Las ruedas se mueven despacio, hasta coger el ritmo. Poco a poco su espíritu nos conecta como piezas de un engranaje, como la maquinaria de un viejo reloj.
Algo pasa en Navidad, que todo encaja, los amigos, la familia, los recuerdos, la alegría. Algo mágico nos mueve al mismo compás, y sin darnos cuenta formamos parte de una misma ilusión, de un mismo sentimiento.
En Grupo Cuevas nos alegra formar parte de este gran mecano, nos gusta pensar que aportamos nuestro granito de arena para crear ese sentimiento común, que también somos parte de la Navidad.
Descargar catálogo